Delstaten Texas vill satsa tre miljarder dollar, motsvarande 20 miljarder kronor, på cancerforskning under kommande tioårsperiod; detta enligt ett förslag delstatens väljare ska ta ställning till i höst. Det rapporterar tidskriften Science. Förebilden är, enligt Science, Kaliforniens massiva satsning på stamcellsforskning som inleddes 2004 och där delstaten ska dela ut tre miljarder dollar till stamcellsforskning.
Initiativet i Kalifornien har dock varit långt ifrån problemfritt, och även förslaget från Texas har stött på problem. Grundtanken är att en kommitté på 18 personer ska avgöra vilka forskare som ska tilldelas medel. I kommittén ska hälften, bla läkare, ha rösträtt, medan 9 representanter från bla olika universitet i delstaten inte ges rösträtt och alltså inte inflytande i besluten kring hur medlen ska fördelas.
Bland de röstberättigade ingår representanter från frivilliggrupper (tex patientgrupper), vilket resulterat i kritik för att personer utan professionell kunskap om cancerforskning kommer att vara med och besluta om vart forskningsmedlen ska gå. På grund av risken för vad Science kallar »lokalpolitiska komplikationer« när pengarna ska delas ut har det också föreslagits att samtliga nio röstberättigade bör komma från andra delstater än just Texas.