Visuell inspektion är ett effektivt sätt att screena för cervixcancer i utvecklingsländer. Det visar en studie presenterad i tidskriften Lancet.

Forskarna har utgått från 114 områden i Dindigul-distriktet i Indien. Totalt har drygt 30000 kvinnor mellan 30 och 59 års ålder boende i 57 av de 114 områdena screenats för cervixcancer av sjuksköterskor, vilka till sin hjälp haft 4-procentig ättiksyra. Bland misstänkta fall genomfördes kolposkopi, och i många fall togs även biopsier.
Behandling genomfördes därefter utifrån analysen av biopsin och omfattade bla kryoterapi, medan kvinnor med invasiv cancer eller omfattande premaligna lesioner fick annan behandling.
En stor grupp kvinnor i övriga 57 områden i Dindigul-distriktet fungerade som kontrollgrupp. Där genomfördes ingen screening. I behandlingsgruppen noterades under perioden 2000–2006 totalt 167 fall av cervixcancer, medan 83 kvinnor avled av sjukdomen. I kontrollgruppen noterades 158 fall av sjukdomen, medan 92 kvinnor avled. Behandlingsgruppen omfattade totalt 274430 personår, medan kontrollgruppen var mindre och omfattade 178781 personår.
Cervixcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i utvecklingsländerna. Varje år drabbas en halv miljon kvinnor av cervixcancer globalt, och 270000 kvinnor avlider av sjukdomen. 85 procent av dessa finns i utvecklingsländerna. Författarna konstaterar att visuell inspektion är ett bra sätt att screena för cervixcancer i utvecklingsländer men betonar också att god vård i de fall som upptäcks är helt avgörande.