Tillskott av vitamin C, E och betakaroten ger inte kvinnor något skydd mot kardiovaskulär sjukdom. Det visar en studie genomförd vid Harvarduniversitetet och som presenteras i Archives of Internal Medicine.

Studien omfattar drygt 8000 kvinnor över 40 års ålder som följdes under cirka nio år. Kvinnorna löpte hög risk att drabbas av en kardiovaskulär händelse, då de antingen hade drabbats av detta vid minst ett tillfälle tidigare eller hade minst tre kardiovaskulära riskfaktorer.
En grupp kvinnor fick regelbundna tillskott av antioxidanterna vitamin C, E och betakaroten, medan en kontrollgrupp gavs placebo. Av samtliga studiedeltagare drabbades 1450 kvinnor av minst en kardiovaskulär händelse under studiens gång, men någon skillnad noterades inte mellan grupperna.

En studie publicerad 2006 i tidskriften Journal of Nutrition visade att män och kvinnor som fick i sig nämnda antioxidanter i naturlig form, dvs i kosten, och i liknande mängd som i den aktuella Harvardstudien minskade risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom. De resultaten upprepades alltså inte när vitamin C, E och betakaroten gavs i tablettform till kvinnor med hög kardiovaskulär risk.