Forskare från Stanforduniversitetet i Kalifornien har upptäckt en grupp proteiner som skulle kunna användas för att ställa alzheimerdiagnos med hjälp av ett blodprov. Det uppmärksammade rönet presenteras i Nature Medicine.
Forskarna har utgått från 259 blodprov från patienter med alzheimer i tidig fas och från friska kontroller. I proven har man tittat på 120 signalproteiner, samtliga inblandade i kommunikation mellan neuron. Det visade sig att för 18 av dessa proteiner var nivåerna förändrade hos alzheimerpatienter.
Forskarna gick sedan vidare med 20 patienter som samtliga utretts för alzheimer och där en del av dem, inte alla, fått alzheimerdiagnos. De kände inte till vilka patienter som fått diagnos. Genom att titta på uttrycket av de 18 proteinerna kunde man ställa samma diagnos som alzheimerutredningen kommit fram till i 18 av de 20 fallen. Hos en patient indikerade proteinerna alzheimer, medan utredningen inte gett diagnosen. I ett fall flaggade proteinerna inte för alzheimer, medan utredningen gjort det.
Författarna konstaterar att de avvikande nivåerna för de 18 signalproteinerna indikerar en systemisk dysreglering av bla hematopoes, immunförsvar och apoptos hos alzheimerpatienterna. Rönen måste verifieras i större studier men är givetvis intressanta med tanke på de svårigheter som finns behäftade med att diagnostisera alzheimer.