Varje år dör över en halv miljon kvinnor i samband med förlossning. Det motsvarar en kvinna varje minut, året om. Den absoluta majoriteten av dem finns i fattiga länder. Lancet uppmärksammar att det i år är 20 år sedan WHO lanserade »Safe motherhood incentive« med syfte att få ned dödligheten i samband med graviditet och förlossning.

Resultatet av de gångna 20 åren är dock nedslående, fastslår man på ledarplats, och siffrorna talar onekligen för sig själva: 1990–2005 sjönk dödligheten i samband med förlossning och graviditet med bara 2,5 procent globalt. I Afrika söder om Sahara, den mest utsatta regionen i världen, sjönk dödligheten inte överhuvudtaget. Undersökningar visar att i de fattigaste delarna av världen har mindre än var tredje kvinna (28 procent) tillgång till utbildad personal vid förlossningen. Dödligheten får svåra konsekvenser; för de barn vars mödrar dör vid förlossningen är dödligheten under de första två levnadsåren tio gånger högre än för andra barn i samma område.
WHO har tillsammans med FN arbetat fram »Millennium development goal 5«. Syftet är att den globala dödligheten vid graviditet och förlossning ska sänkas med 75 procent perioden 1990–2015. Risken är emellertid stor att detta inte kommer att uppnås, konstaterar Lancet.

Vad kan göras för att förbättra läget? Lancet pekar på säkra aborter och p-piller som två avgörande faktorer. Bangladesh lyfts fram som ett lyckat exempel. Där har dödligheten i samband med förlossning och graviditet sjunkit under de senaste tre decennierna. Kraftigt bidragande till detta har varit tillgång till säkra aborter. Lärdomar kan också dras från HIV/aidsaktivister. Dessa lyckades på 1980–1990-talen efter medvetna och hårda ansträngningar lyfta HIV till att bli en socioekonomisk fråga. På samma sätt måste frågan om dödlighet och sjukdom i samband med graviditet och förlossning lyftas för att ämnet ska få den uppmärksamhet det både förtjänar och kräver, skriver Lancet. Kunskap och resurser finns idag, nu finns inga ursäkter för att inte omedelbart ta krafttag, sammanfattar den prestigefyllda tidskriften slutligen.