De medicinska tungviktarna BMJ och Journal of the American Medical Association (JAMA) är två av totalt 235 vetenskapliga tidskrifter som gjort en gemensam ansträngning för att uppmärksamma fattigdom, global hälsa och den extremt ojämna fördelningen av resurser inom sjukvård som råder världen över.
Den 22 oktober 2007 presenterade samtliga tidskrifter artiklar i ämnet fattigdom och mänsklig utveckling. Artiklarna omfattar ett brett spektrum. Ett axplock visar att BMJ publicerade studier av hur finansiella incitament till vårdpersonalen kan skapas för att sänka barnadödligheten i malaria och hur akut psykiatrisk vård utvecklats i Indien och Brasilien. JAMA presenterade en artikel om antiviral behandling av HIV-smittade barn i Zambia. En annan artikel i JAMA belyser vilka faktorer som leder till höga kostnader och ojämn fördelning av vård i Kina, och ytterligare en fokuserar på behandlingsregimer för negligerade sjukdomar som drabbar tredje världen, såsom malaria, Chagas´ sjukdom och leishmaniasis.