Allt fler kvinnor med bröstcancer väljer att operera bort båda brösten trots att det ena bröstet inte är drabbat av cancer. Det visar en omfattande studie som presenteras i tidskriften Journal of Clinical Oncology.

Studien omfattar drygt 150000 kvinnor i USA som genomgick kirurgisk behandling för bröstcancer i stadium I, II eller III. Det visade sig att av dessa valde nästan 5000, vilket motsvarar 3,3 procent av alla kvinnor i studien, att även ta bort det friska bröstet – kontralateral profylaktisk mastektomi.
Om man enbart ser till de kvinnor som genomgick mastektomi för sitt cancerdrabbade bröst är andelen högre, där utgör de närmare 5000 kvinnorna som lät ta bort även det friska bröstet 7,7 procent av hela gruppen.

Studien genomfördes under tidsperioden 1998–2003, och författarna konstaterar att det under perioden skett en kraftig ökning i andelen kvinnor som väljer att även operera bort sitt friska bröst. Andelen uppgick 1998 till 1,8 procent för att sedan stiga till 4,5 procent år 2003.


Ökningen i andelen patienter som även lät ta bort det friska bröstet noterades för bröstcancer i samtliga stadier.