Allt fler skid- och snowboardåkare drabbas av svåra skall- och ryggmärgsskador. Det visar en studie presenterad i tidskriften Injury Prevention. Författarna har gjort en sammanställning av studier över skall- och ryggmärgsskador hos utförsåkare. Totalt har de tittat på 24 studier från tio länder genomförda under perioden 1990–2004 och som identifierats med hjälp av medicinska databaser som Pubmed och Medline. Dessa visar att såväl skall- som ryggmärgsskador blivit allt vanligare bland utförsåkare under de senaste 15 åren.

Föga förvånande är det män som löper högst risk att drabbas av svåra skador, och särskilt utsatta tycks just snowboardåkande män vara, skriver författarna. Sammantaget utgjorde skallskador 15 procent av alla rapporterade skador i samband med skid- och snowboardåkning år 2004, vilket ska jämföras med 13 procent år 1993.
Orsaken till utvecklingen tror författarna är det faktum att utförsåkare åker allt snabbare och hoppar mer, det sistnämnda bidrar till den dystra statistiken, då det enligt författarna blir allt vanligare att utförsåkare prövar på avancerade »akrobatiska« hopp. För att få bukt med problemet gäller det att övertyga åkarna om att bära hjälm. En hjälm minskar enligt studierna risken för skallskador med 22–60 procent.Bär hjälm, är studiens budskap. Då minskar risken för skallskador med 22–60 procent.