Att miljökatastrofer har en social dimension vad gäller både orsaker och effekter illustreras på ett skrämmande sätt i en artikel som analyserar förekomsten av mord i New Orleans under perioden 2004–2005.

Redan före översvämningen i augusti 2004 efter Katrina-stormen var mordincidensen (murder rate) 57,1 per 100000 personår. Detta ska jämföras med en genomsnittlig mordincidens i storstäder av motsvarande storlek i USA på 13,2 per 100000. I Sverige är motsvarande siffra runt 1,2 per 100000. I augusti 2005 lämnade i stort sett samtliga New Orleans-invånare staden, och en återflyttning skedde gradvis under slutet av 2005 och hela 2006. Eftersom antalet invånare inte var helt känt och varierade under perioden var det svårt att beräkna mordincidensen.

Författaren har använt sig av datakällor från myndigheter och försäkringsbolag för att beräkna riskpopulationen under perioden och kommit fram till att de 162 mord som inträffade under 2006 motsvarar en incidens på 96,6 per 100000 personår, vilket är en ökning med 69 procent jämfört med 2004 och med 48 procent jämfört med 2005.


Jämfört med Sverige således en nästan hundrafaldigt högre mordförekomst. Styrkan med studien är knappast att ha räknat fram incidensdata över mord, även om det har krävt en kreativ datainsamling och skattningar av befolkningsrörelser, utan att den överhuvudtaget har gjorts och publicerats.


Artikeln är kortfattad och påfallande fri från kommentarer och reflektioner. Ibland säger enkla siffror mer än tusen ord.