Fysisk inaktivitet bland barn och ungdomar är ett välkänt fenomen som är kopplat till bla barnfetma och övervikt men också till ökad risk att drabbas av andra sjukdomar i vuxen ålder. Nu visar en studie i BMJ att barn till fysiskt aktiva föräldrar rör på sig mer än andra barn.
Studien omfattar drygt 5400 barn i åldern 11–12 år. Barnens mödrar och fäder fick, i samband med graviditeten (under vecka 32) samt flera gånger efter förlossningen fram till det att barnen var 5 år gamla, regelbundet fylla i frågeformulär med frågor kring bla hur fysiskt aktiva de var och om de rökte. Barnen fick ett par år senare, då de var 11–12 år gamla, under en vecka bära en så kallad accelerometer, som mäter hur mycket de rörde på sig. Det visade sig att föräldrar som höll sig fysiskt aktiva under graviditeten och under barnens första fem levnadsår hade barn som överlag rörde på sig mer i 11–12-årsåldern.
Något förvånande visar resultaten också att föräldrar som rökte både under och efter graviditeten fick barn som rörde på sig mer;detta trots att rökning under graviditeten ökar risken för att barnet ska drabbas av fetma/övervikt. Författarna konstaterar att fysisk aktivitet under graviditeten och barnens första levnadsår kan vara ett sätt för föräldrarna att minska riskerna för att barnet ska bli fysiskt inaktivt.
Aktivitet under graviditeten är dock ett komplicerat ämne. En studie som nyligen presenterades i tidskriften International Journal of Obstetrics and Gynaecology och som refererades i Läkartidningen (45/2007, sidan 3356) visar att kvinnor som tränar hårt under graviditeten, tex genom löpning, fotboll eller squash, löper ökad risk för missfall.Fysiskt aktiva föräldrar får barn som rör sig mer (trots rökning). Bilden: Reklam från 1913.