Amerikanska läkare håller med om att inkompetenta kolleger bör anmälas men är själva obenägna att göra en anmälan. Det är ett uppmärksammat rön från en studie som presenteras i Annals of Internal Medicine.

Studien bygger på en omfattande enkätundersökning av amerikanska läkares inställning till det egna arbetet och benägenheten att rapportera kolleger som begår felaktigheter. Undersökningen genomfördes under 2003 och 2004, och totalt har författarna intervjuat 1 662 slumpvis utvalda läkare från skilda specialiteter: medicinare, kirurger, barnläkare, kardiologer och anestesiologer.

96 procent av de tillfrågade höll med om att läkare bör anmäla inkompetenta kolleger som begår felaktigheter till myndigheterna. Men bara 55 procent av de läkare som under perioden 2000–2003 själva haft direkt kunskap om grav inkompetens bland kolleger uppgav att de gjort en anmälan. Särskilt obenägna att rapportera kollegers fel och inkompetens var husläkare och kardiologer, visar undersökningen. En överväldigande majoritet av läkarna ställde sig bakom de normer som finns kring läkaryrket, konstaterar författarna vidare.