Det finns en koppling mellan astma och posttraumatiskt stress syndrom (PTSD), och den främsta orsaken till detta är sannolikt inte genetisk. Det är de huvudsakliga resultaten av en tvillingstudie som presenteras i tidskriften American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Den amerikanska studien omfattar drygt 3000 manliga tvillingar födda mellan 1939 och 1956 där båda tvillingarna växt upp i samma familj och där båda varit med i Vietnamkriget (1965– 1975). Det rör sig om såväl enäggs- som tvåäggstvillingar. Förekomst av PTSD har bedömts utifrån ett symtomskattningsformulär. Astma har definierats som att studiedeltagarna tidigare fått en astmadiagnos av en läkare.

Det visade sig att förekomst av PTSD var kopplad till ökad risk att studiedeltagaren även hade astma. De 25 procent av studiedeltagarna med högst PTSD-symtom utifrån skattningsskalan löpte 2,3 gånger högre risk att samtidigt ha astma än gruppen studiedeltagare med de lägsta 25 procenten på PTSD-skalan. Forskarna har vidare analyserat korrelationen mellan PTSD och astma hos varje tvillingpar för att identifiera skillnader mellan tvåäggstvillingar och enäggstvillingar. Sammantaget visar rönen att kopplingen mellan astma och PTSD inte primärt verkar ha en genetisk förklaring. Rönen står sig även efter att forskarna rensat för faktorer som rökning, övervikt och socioekonomisk status, samtliga faktorer kopplade till såväl astma som ångesttillstånd av olika slag. Tidigare studier har indikerat en koppling mellan astma och olika ångestrelaterade sjukdomar/syndrom samt depression. Forskarna konstaterar att astma kan öka risken för PTSD. Alternativt är det PTSD som ökar astmarisken, eller så gäller sambandet åt »båda håll«.
Mekanismen som kopplar samman tillstånden är inte känd, men den aktuella studien indikerar att det alltså sannolikt inte rör sig om främs genetiska orsaker, skriver författarna.

En potentiell förklaring skulle i stället, enligt forskarna, kunna vara att traumatisk stress som vid PTSD leder till en nedreglering av immunförsvaret och till ökad känslighet för immunrelaterade sjukdomar såsom astma. Detta återstår emellertid ännu att visa.