Vid klassisk mastektomi tas bröstvårtan och huden ovanför tumörområdet med i preparatet, och patienten blir slät på toraxväggen. Det har blivit allt vanligare att erbjuda patienterna en direktrekonstruktion av bröstet i samband med mastektomin, oftast med ett implantat. För att få hudtäckning av bröstet sparas mer hud.
Med hudsparande mastektomi brukar man mena att ytterligare hud sparas så att patienten kan bevara sin submammarfåra och få ett visst häng. Det innebär att bröstvårtan med vårtgård avlägsnas tillika med ett eventuellt ärr efter en tidigare bröstoperation och borttagande av hela bröstkörteln. Osäkerhet har rått om ett sådant ingrepp är tillräckligt onkologiskt säkert.

Meretoja och medarbetare, bla von Smitten och Asko-Sejlavaara från Finland, redovisar tio års uppföljning av en konsekutiv serie av patienter opererade med hudsparande mastektomi och direktrekonstruktion. Materialet består av 207 kvinnor som opererades mellan 1992 och 2001 vid Centralsjukhuset i Helsingfors, Finland. Hudsparande mastektomi inklusive axillarutrymning utfördes av erfarna bröstkirurger och direktrekonstruktion av ett team av plastikkirurger med ett antal metoder beroende på patientens anatomi och önskan, såsom submuskulärt placerade implantat, latissimus dorsi-lambåer, mikrovaskulära lambåer: transverse rectus abdominis musculocutaneous (TRAM) flaps eller deep inferior epigastric perforator microvascular flaps (DIEP).

Övrig adjuvant kemoterapi och strålbehandling gavs enligt det finska nationella vårdprogrammet. Strålbehandling gavs i allmänhet vid spridning till fyra lymfkörtlar eller vid en tumördiameter över 5 cm.
Resultaten visade på en frekvens av hudnekros på 10,1 procent, hematom 10,6 procent, infektion 3,4 procent, anastomostrombos 5,3 procent och bråck 2,6 procent. Under uppföljningen på i medeltal 70 månader utvecklade 5,8 procent av patienterna med stadium 0–2 ett lokoregionalt recidiv även om ingen av dem senare utvecklade fjärrmetastaser. Frekvensen lokoregionala recidiv hos stadium III-patienter var 31 procent (5 av 16).
Författarnas bedömning är att hudsparande mastektomi som följs av direktrekonstruktion av bröstet är en både kirurgiskt och onkologiskt säker metod, särskilt för tumördiameter under 5 cm.

De finska resultaten stödjer erfarenheter från Sverige och internationellt, och andra studier stödjer även förfarandet att spara bröstvårtan om fryssnitt från basen av bröstvårtan taget under operation visar frånvaro av tumörceller. Att erbjuda en så avancerad direktrekonstruktion som redovisas i detta arbete och inte bara en rekonstruktion med ett submuskulärt placerat implantat är ovanligt i Sverige.