Att titta på fotbollsmatcher kan upplevas som kraftigt emotionellt stressande för vissa, inte minst vid »viktiga« matcher, som när landslaget spelar VM-slutspel. Nu visar en grupp tyska forskare att fler tyskar drabbades av akuta koronara händelser under fotbolls-VM än normalt. Särskilt hög var incidensen då Tyskland spelade match. Föga förvånande var män mer drabbade än kvinnor.

Forskarna har undersökt insjuknande i kardiovaskulära händelser under fotbolls-VM år 2006, som spelades i Tyskland under perioden 9 juni till 9 juli. Data kommer från akutmottagningar i Münchenområdet som rapporterat fall av koronara händelser. Kontrollperioder utgjordes av månaderna före och efter VM, i maj 2006 och i juli 2006 samt månaderna juni och juli 2003 och 2005.


Totalt noterades 4279 fall av koronara händelser under VM-perioden, vilket var en ökning jämfört med kontrollperioderna. Sammantaget ökade incidensen med 2,66 gånger under dagar då Tyskland spelade match jämfört med kontrollperioden. För män var riskökningen 3,26 gånger och för kvinnor 1,82 gånger. Under matchdagarna märktes en ordentlig ökning i insjuknande under de två timmar som följde matchstarten, vilket alltså betyder att patienterna tenderade att drabbas under det att matchen pågick eller strax efter det att den spelats klart. Hur dramatisk matchen varit verkar spela in.

Tysklands matcher mot Costa Rica och Polen blev, särskilt den sistnämnda, dramatiska historier, som resulterade i en markant ökning av antalet fall av kardiovaskulära händelser. Matchen mot Ecuador var däremot inte lika dramatisk (då Tyskland redan kvalificerat sig till slutspelet, varför utgången av matchen inte var så viktig), och det märktes i statistiken då insjuknandet sjönk jämfört med under de »viktiga« matcherna.

Värt att notera i övrigt var att andelen patienter som drabbades av koronarsjukdom under matcherna utgjordes av en större andel med känd koronarsjukdom och en relativt mindre andel utan känd koronarsjukdom jämfört med kontrollperioderna.


Författarna har vidare tittat på olika typer av koronara händelser och konstaterar att infarkt med ST-höjning samt infarkt utan ST-höjning och instabil angina ökade med en faktor 2,5 respektive 2,6 på matchdagen. Författarna understryker att den emotionella stress som många upplever då de tittar på fotbollsmatcher är en riskfaktor för akut kardiovaskulär sjukdom och efterlyser preventiva åtgärder för riskpatienter.


Kanske något att tänka på inför sommarens EM-slutspel?Fler akuta koronara händelser än normalt inträffade under fotbolls-VM i Tyskland, särskilt vid »viktiga« matcher.