Ibland kan man åstadkomma mycket med små medel. Forskare från Storbritannien visar i en studie presenterad i tidskriften BMJ att det faktum att man anger vilken »biologisk ålder« en rökares lunga har efter spirometri gör att fler lyckas sluta röka än om det rena spirometriresultatet anges. Studien omfattar 560 rökare över 35 års ålder från fem olika primärvårdskliniker i Storbritannien. Syftet har varit att undersöka hur rökarna kunde motiveras till rökstopp. Samtliga rökare genomgick spirometri.

En grupp fick spirometriresultatet angivet som lungornas »biologiska ålder«, dvs vid vilken ålder som en genomsnittlig frisk icke-rökande person befinner sig i då denne har samma resultat på spirometrin som rökaren. Ett resultat som exempelvis för en 40-årig rökare med dåliga lungor i princip kan lyda att denne har lungor som en frisk 70-åring. Den andra gruppen fick resultatet i »vanlig« form, alltså angivet som forcerad exspiratorisk volym under en sekund (FEV1). Samtliga rökare uppmanades sluta och fick även, om de var intresserade, hjälp med detta.

En undersökning efter ett år visade att de som fått »åldern« på sina lungor angiven lyckades bryta sin ovana i betydligt större utsträckning än de som endast fått spirometriresultatet. 13,6 procent av individerna i »lungåldersgruppen« var efter ett år rökfria, vilket ska jämföras med 6,4 procent i kontrollgruppen. Författarna konstaterar att angivandet av lungornas »biologiska ålder« kan ge motivation när någon försöker sluta röka. Att det inte är särskilt kul för en 40-åring att höra att han eller hon har lungor som en 70-åring och att detta kan motivera till rökstopp är inte svårt att inse. Men man kan fråga sig vad som händer om rökaren i stället får reda på att lungorna är i relativt gott skick. Författarna tror att detta ändå kan vara motiverande. Om rökarens lungors biologiska ålder är densamma som dennes »riktiga« ålder kan det vara en signal till rökaren om att det fortfarande finns tid att sluta röka för att rädda situationen och begränsa de rökrelaterade skadorna.