Forskare från USA har identifierat ett antal kortare RNA-molekyler som tycks korrelera med aggressiviteten i levercancer. Det visar en studie presenterad i tidskriften Clinical Cancer Research. Det rör sig om sk mikro-RNA (miRNA), korta RNA-sekvenser som inte kodar för något känt protein.

Författarna har tittat på uttrycket av runt 200 miRNA-molekyler från patienter med hepatocellulärt karcinom och från friska kontroller. Från de drabbade har uttrycket av miRNA analyserats i dels tumörcellerna, dels omgivande levervävnad. Den omgivande vävnaden var i majoriteten av fallen drabbad av hepatit och cirros. Kontrollernas vävnad var däremot fri från såväl cirros och hepatit som malignitet.
Totalt har författarna analyserat vävnad från 43 levertumörer. Därtill ingår även omgivande tumörfri levervävnad från 28 av de 43 patienterna med levercancer. Vid sidan av detta har forskarna analyserat vävnad från sex friska levrar (kontrollerna). Vilken prognos sjukdomen haft hos respektive cancerpatient har varit en faktor forskarna känt till då patienternas överlevnad varit känd.
Ett av resultaten av analysen är att forskarna noterade att uttrycket av ett stort antal miRNA-molekyler var förhöjt i omgivande levervävnad (vävnad som alltså i majoriteten av fallen var drabbad av cirros och hepatit) hos cancerpatienterna jämfört med de friska kontrollerna.

Det mest intressanta rönet är utan tvivel att bland cancerpatienterna var ett minskat uttryck av 19 specifika miRNA-molekyler i tumören tydligt korrelerat med sämre överlevnad. Orsaken till detta är inte känd. Författarna spekulerar över att dessa miRNA-molekyler kan vara inblandade i bla celldelning.
Rönen kan leda till bättre metoder för att prognostisera aggressiviteten hos en levercancer, skriver författarna. Rönen skulle också, i förlängningen, kunna leda till nya läkemedel, givet att de miRNA-molekyler som är nedreglerade i aggressiva tumörer potentiellt skulle kunna tillföras farmakologiskt. Det sistnämnda är givetvis något som ligger åtskilliga år framåt i tiden. Först behöver rönen verifieras i större studier, konstaterar författarna, som också understryker att den aktuella studien är liten.
Hepatocellulärt karcinom, levercancer, är på global basis en av de vanligaste cancerformerna. Världshälsoorganisationen WHO räknar med att sjukdomen orsakade över 600000 dödsfall under 2005. De vanligaste orsakerna till hepatocellulärt karcinom är cirros och hepatit.