Att det är direkt olämpligt att tala i mobiltelefon samtidigt som man kör bil kommer knappast som någon överraskning för de flesta. Men man behöver inte prata i telefon för att bli distraherad, det räcker med att lyssna på ett samtal för att man ska vara olämplig som förare. Det visar en studie från amerikanska forskare som undersökt hur bilförare distraheras av att lyssna på en annan person som talar. Försöken presenteras i tidskriften Brain Research.

Studien omfattar 29 frivilliga individer som fick använda en bilsimulator. Aktiviteten i hjärnan mättes med funktionell magnetkamera (fMRI) både när individerna koncentrerade sig på att köra och när de, samtidigt som de körde, fick lyssna på en röst men utan att tala själva. Studiedeltagarna fick höra olika påståenden och avgöra om dessa var falska eller sanna. Processen ska, enligt författarna, kräva samma kognitiva kapacitet som att lyssna på ett normalt mobiltelefonsamtal utan att tala själv. Det visade sig att aktiviteten, mätt som blodflödet, i parietalloben var minskad med 37 procent vid bilkörning och samtidigt lyssnade jämfört med att köra utan att lyssna på en röst.

Just parietalloben är central vid bilkörning och omfattar funktioner som bearbetning av sensoriskt inflöde och spatial lokalisation. Även blodflödet i occipitalloben, vilken som bekant är central för synen, var reducerat i gruppen som lyssnade på samtal. Vid sidan av minskat blodflöde i nämnda regioner konstaterades att förare som lyssnade samtidigt som de körde gjorde fler fel i simulatorn.
Författarna skriver att studien indikerar att s k handsfree-set, som gör att föraren kan prata i mobil utan att använda händerna, och röstaktiverade mobiltelefoner inte är säkra att använda i bilar. Tidigare studier har indikerat att hjärnan klarar av att lyssna samtidigt som man kör bil utan att tappa uppmärksamhet på körningen. Den aktuella studien visar att så alltså inte tycks vara fallet. Även musik- och radiolyssnande kan distrahera en förare, konstaterar författarna. Att lyssna på ett mobiltelefonsamtal är dock normalt mer uppmärksamhetskrävande än att lyssna på radio eller musik.
Att lyssna på en medpassagerare kan också distrahera, dock kan medpassageraren ofta avgöra när han eller hon bör vara tyst, exempelvis vid en komplicerad trafiksituation. Det är av naturliga skäl mycket svårt för den som talar i mobiltelefon med någon som kör bil att avgöra när man bör vara tyst för att inte distrahera föraren, skriver författarna, som rekommenderar alla bilförare att helt avstå från att både tala i mobiltelefon och lyssna på mobiltelefonsamtal då de kör bil.