Deprimerade individer är oftare feta och röker i större utsträckning än normalbefolkningen.
Det visar en studie presenterad i tidskriften General Hospital Psychiatry. Författarna har tittat på data från 200000 vuxna amerikaner som svarat på frågor kring bland annat hälsa, vikt, kosthållning, rökning och psykiska problem.

Det visade sig att 8,7 procent uppfyllde kriterierna för depression. 15,7 procent hade vid något tidigare tillfälle i livet fått en depression diagnostiserad, medan 11,3 procent fått en ångestrelaterad diagnos. Bland individerna med pågående depression var sannolikheten att de skulle uppfylla kriterierna för fetma (BMI 30 eller högre) 60 procent högre än bland icke-deprimerade.

Det var dubbelt så vanligt att deprimerade rökte än normalbefolkningen, visar resultaten vidare.
Bland de deltagare som fått en ångestdiagnos var sannolikheten att de var feta ökad med 30 procent jämfört med de individer som inte fått en sådan diagnos. Avseende rökning var det dubbelt så vanligt att gruppen med ångestproblem rökte.

Studien visar vidare att såväl deprimerade som ångestdiagnostiserade var mindre fysiskt aktiva och drack mer alkohol. Kausalsambandet är givetvis en komplicerad fråga. Feta kan uppleva sig själva som stigmatiserade och känna sig nedstämda av den anledningen. Men man kan givetvis också tänka sig att deprimerade kontrollerar sin kost sämre, är mindre fysiskt aktiva och därför går upp i vikt.

Resultaten kommer knappast som någon överraskning. Tidigare studier har bland annat kopplat kroniska sjukdomar till depression.
Författarna hoppas att de aktuella rönen ska bidra till att öka medvetenheten kring kopplingen mellan depression, ångest, övervikt, rökning och allmänt ohälsosam livsföring.