Pojkar dör oftare i samband med födseln än flickor. Könsskillnaderna har dock gått ned från att ha varit särskilt stora under 1970-talet. Det visar en uppmärksammad studie genomförd av amerikanska forskare som presenteras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).
Författarna har studerat data från 15 i-länder, däribland Sverige, Norge, Finland, USA, Kanada, Spanien, Italien och Frankrike. Man har lyckats gräva fram data över spädbarnsdödlighet så långt tillbaka som 1700-talet. Resultaten visar att år 1751 löpte gossebarn 10 procents ökad risk att avlida i samband med förlossning jämfört med flickor. Den ökade relativa risken för pojkar att avlida jämfört med flickor klättrade sedan uppåt och översteg 30 procent kring år 1970. Anledningen till detta tros vara att den huvudsakliga dödsorsaken för spädbarn under 1700-, 1800- och stora delar av 1900-talet talet var relaterade till infektioner, något som sjukvården blev bättre på att behandla. Fram mot 1970-talet blev det i stället perinatala komplikationer som orsakade flest dödsfall bland nyfödda, något som missgynnade pojkar framför flickor, då pojkar normalt är något större och har större huvud vid födseln. Den relativa riskökningen för pojkar skedde samtidigt som den totala dödligheten för nyfödda givetvis föll kraftigt under perioden 1751–1970.
Sedan 1970 fram till våra dagar har skillnaderna i dödlighet mellan pojkar och flickor emellertid åter sjunkit. Trots detta dör fortfarande fler pojkar än flickor vid födseln. En anledning till att siffrorna börjar jämna ut sig tros vara bättre vård av prematurt födda och fler kejsarsnitt. På 1970-talet genomfördes kejsarsnitt vid i genomsnitt 5 procent av alla födslar i västvärlden. I dag ligger siffran i stället närmare 20 procent. Att pojkar normalt är något större och har större huvud än flickor tros bidra till det faktum att en ökning av antalet kejsarsnitt minskat dödligheten för pojkar. Värt att notera är också att kejsarsnitt oftare görs när pojkar föds än när flickor föds. Vid sidan av ökad risk att avlida löper gossebarn i dag även ökad risk att födas prematurt och att drabbas av komplikationer relaterade till detta. Författarna understryker att de är förvånade över de stora könsskillnader de noterat i studien. Det gäller både de skillnader som föreligger i dag och de stora skillnader som man noterat i historiska data.Större huvud hos pojkar är en av orsakerna till komplikationer vid födseln.