Tonåringar som äter frukost har efter fem år lägre BMI än jämnåriga som struntar i frukosten. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Pediatrics. Studien omfattar drygt 2200 amerikanska tonåringar som fick fylla i ett formulär med frågor om bla kost, frukostvanor, fysisk aktivitet och liknande. Fem år senare följdes de upp med en kontroll, som bla omfattade BMI.
Det visade sig då att ungdomar som åt frukost regelbundet hade lägre BMI än de som struntade i frukosten. »Frukostätarna« hade därtill överlag bättre kostvanor, var mer fysiskt aktiva och hade högre socioekonomisk status än de ungdomar som inte åt frukost. Kopplingen mellan frukost och lägre BMI står sig även efter att författarna rensat för faktorer som just fysisk aktivitet, ålder, kön och socioekonomisk status.
Fetma och övervikt bland amerikanska barn och ungdomar är ett gigantiskt problem. Barnfetman har fördubblats under de senaste två decennierna. För ungdomar är situationen än värre med en tredubbling av ungdomsfetman under samma period. Författarna rekommenderar ungdomar att äta frukost dagligen men konstaterar samtidigt att fler studier behövs för att svara på frågan varför regelbunden frukost är kopplad till lägre BMI.