Om båda ens föräldrar lider av alzheimer är risken stor att man själv ska drabbas. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Archives of Neurology.
Forskarna har följt 111 familjer där båda föräldrarna var drabbade av alzheimer. I dessa familjer fanns 297 barn som nådde vuxen ålder. 23 procent av dessa drabbades av alzheimer, men då hade inte samtliga barn till de alzheimerdrabbade uppnått 60–70-årsåldern, då sjukdomen normalt bryter ut. För 98 av »barnen« fanns dock data från när de var 70 år eller äldre. Det visade sig att 41 av dessa 98 drabbats av alzheimer, vilket motsvarar hela 42 procent.

Risken finns således att betydligt fler än de 23 procent av de 297 studiedeltagarna kommer att drabbas av sjukdomen under kommande år. Man kan konstatera att för individer där båda föräldrarna har alzheimer är riskökningen mycket kraftig, i normalpopulationen drabbas ca 5– 10 procent av alzheimer. Studien visade även att om andra familjemedlemmar än föräldrarna var drabbade av sjukdomen påverkades inte alzheimerrisken som sådan. Däremot var sjukdomsfall i familjen, undantaget föräldrarna, kopplat till att sjukdomen bröt ut tidigare. Mekanismen genom vilken sjukdomen ärvs är inte känd. Flera gener har dock kopplats till ökad risk för alzheimer.