Kvinnor som är kraftigt överviktiga inför eller i tidiga stadier av sin graviditet konsumerar mer vård än normalviktiga. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine.
Författarna har tittat på drygt 13000 graviditeter hos kvinnor från 18 år och uppåt under perioden 2000–2004. Data har inhämtats från sjukvårdsorganisationen Kaiser Permanente. Kvinnornas BMI har noterats strax före graviditeten eller i graviditetens tidiga stadier. De har klassats i följande grupper: underviktiga (BMI under 18,5), normalviktiga (BMI 18,5–24,9), överviktiga (BMI 25–29,9) och feta (BMI 30–34,9). Kraftig fetma har definierats som BMI 35–39,9, medan BMI ≥40 kallats för extrem fetma.

Det visade sig att överviktiga kvinnor stannade längre på sjukhuset än normalviktiga. Normalviktiga stannade i genomsnitt 3,6 dagar på sjukhus i samband med graviditeten. För överviktiga var siffran 3,7 dagar. Kvinnor med fetma stannade 4,0 dagar, medan föderskor med kraftig respektive extrem fetma stannade 4,1 respektive 4,4 dagar.
Resultaten står sig efter att forskarna justerat för faktorer som ålder och etnisk tillhörighet. Sifforna ser kanske inte så dramatiska ut vid en första anblick, men man bör betänka att i USA har omkring var femte kvinna som föder barn ett BMI över 30. Givet att det föds någonstans kring fyra miljoner barn i USA per år leder det till att en miljon kvinnor med fetma årligen föder barn, något som sammantaget givetvis innebär ett stort antal extra vårddagar och stora kostnader förknippade med detta.

Värt att notera i övrigt är att kejsarsnitt utfördes hos 21 procent av de normalviktiga. För kvinnor med extrem fetma var andelen 45 procent. Just det faktum att överviktiga kvinnor oftare föder med kejsarsnitt tros vara en av faktorerna bakom att kvinnorna stannar längre på sjukhuset. Vid sidan av den längre vårdtiden noterade forskarna att fler prenatala test gjordes på överviktiga kvinnor, som oftare besökte läkare före förlossningen än normalviktiga.