Daglig konsumtion av koffein i de halter som motsvarar en kopp kaffe kan skydda blod–hjärnbarriären. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Journal of Neuroinflammation. Det är sedan tidigare känt att kolesterol kan skada blod– hjärnbarriären, vilket i sin tur skulle kunna öka risken för neurologiska sjukdomar som alzheimer.
Författarna i den aktuella studien har utgått från försök på kaniner, som givits koffein i dosen 3 milligram per dag. Justerat för vikt motsvarar det för människor ungefär den mängd koffein som finns i en kopp kaffe. Parallellt med detta gavs djuren en kolesterolrik diet. En kontrollgrupp djur fick den kolesterolrika dieten men inte koffein. Därefter har djurens blod–hjärnbarriär undersökts. Forskarna har bla analyserat vävnaden histologiskt och undersökt uttrycket av olika proteiner, astrocytaktivering och densiteten av mikroglia i vävnaden.
Resultaten visar att kolesterolrik kost tycks skada strukturen i blod–hjärnbarriären, vilket kan göra den mer genomsläpplig. De djur som fått koffein uppvisade emellertid inte samma skador, vilket tolkas som att koffein har en skyddande effekt mot de kolesterolinducerade skadorna. Tidigare studier har kopplat höga blodfetter till ökad risk för alzheimer, och det har spekulerats kring om riskökningen orsakas av att de höga lipidnivåerna skadar blod–hjärnbarriären. Om koffein har en stabiliserande effekt på blod–hjärnbarriären skulle i så fall kaffe i förlängningen kunna ha en skyddande effekt mot alzheimer, i alla fall hos patienter med höga blodfetter. Än återstår emellertid att visa detta i humanstudier.