Nedsatt luktförmåga är ett tidigt tecken på Parkinsons sjukdom som kan föregå motoriska symtom med flera år. Det visar en studie presenterad i tidskriften Annals of Neurology.
Studien, som gjorts på Hawaii, omfattar drygt 2200 män i åldrarna 71–95 år vid studiens början. Dessa genomgick under den första halvan av 1990-talet en undersökning som bla omfattade luktförmågan. Därefter följdes de under åtta år avseende bla insjuknande i parkinson. Av samtliga studiedeltagare kom 35 att utveckla sjukdomen.
Studien visar sammantaget att nedsatt luktförmåga kan föregå motoriska symtom vid parkinson med upp mot fyra år. Nedsatt luktförmåga var även associerad med bla rökning, hög ålder, hög konsumtion av kaffe och nedsatt kognitiv funktion. Resultaten, att nedsatt luktförmåga är kopplad till ökad risk för parkinson, står sig dock även efter att författarna kontrollerat för dessa faktorer. Mekanismen genom vilken nedsatt luktförmåga utgör ett tidigt tecken på parkinson är ofullständigt känd, men formation av sk Lewy-kroppar, ett slags proteinaggregat av proteinet alfa-synuklein, i nervceller i luktloben (olfactory bulb), tros spela en central roll. Därtill har studier även indikerat att nybildningen av celler i luktloben kan vara nedsatt hos patienter med parkinson. Att nedsatt luktförmåga kan vara ett tidigt tecken på parkinson är känt sedan tidigare. Den aktuella studien är dock en av de största sammanställningarna inom området.Nedsatt luktförmåga kan föregå motoriska symtom vid parkinson med upp till fyra år.