Högt blodtryck är negativt korrelerat med huvudvärk. Det, kanske lite förvånande, rönet presenteras av norska forskare i en artikel i Neurology. Författarna har utgått från epidemiologiska data från drygt 51000 norrmän, alla över 20 års ålder. Resultaten visar att ökat systoliskt tryck är kopplat till såväl minskad prevalens av migränhuvudvärk som huvudvärk som inte beror på migrän. Sambandet gäller för både kvinnor och män. Kopplingen mellan ökat pulstryck och migrän respektive icke-migränhuvudvärk var särskilt stark.
Exakt genom vilken mekanism högt blodtryck minskar risken för huvudvärk är oklar. En möjlig mekanism skulle kunna vara att högt systoliskt tryck leder till stelare artärer. När baroreflexen aktiveras av stegrat blodtryck blockeras smärtsignaler både spinalt och supraspinalt, och det kan vara orsaken till minskad huvudvärk, spekulerar författarna.
Sambandet mellan huvudvärk och blodtryck är ett komplicerat kapitel. En mängd omfattande studier har gjorts inom fältet. Vissa har visat ökat förekomst av huvudvärk hos individer med hypertoni. Andra har, som den aktuella, i stället visat ett motsatt samband. En komplicerande faktor när man ska göra studier inom fältet är onekligen att såväl huvudvärk som hypertoni är mycket vanligt.