Individer som sover mindre än sex timmar eller mer än åtta timmar per natt har i större utsträckning metabola syndromet än andra. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Sleep. Studien bygger på data från drygt 1200 slumpvis utvalda män och kvinnor mellan 30 och 54 år. Andelen individer som själva uppgav att de sov mindre än sex timmar per natt utgjorde 20 procent av samtliga studiedeltagare. Att man sov mer än åtta timmar var mer ovanligt, bara 8 procent uppgav detta.
Sannolikheten för att individer som sov mindre än sex timmar eller mer än åtta timmar skulle ha metabola syndromet var 45 procent större än sannolikheten för gruppen som sov »normalt«, dvs 6–8 timmar. Särskilt stark var kopplingen mellan metabola syndromet och individer som sov mindre än sex timmar. Mekanismen som kopplar sömntid till metabola syndromt är inte känd, skriver författarna, som generellt rekommenderar vuxna att sova 7–8 timmar per natt. Tidigare har sömnapné kopplats till ökad risk för bla typ 2-diabetes.