Amerikanska och norska forskare har med hjälp av funktionell magnetkameraundersökning identifierat mönster i hjärnan som föregår att en individ begår misstag. Författarna, som presenterar sina rön i tidksriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, har låtit friska försökspersoner genomföra enklare monotona uppgifter. Samtidigt har blodflödet i hjärnan följts med MR.
Det visade sig att när individerna begick misstag föregicks dessa av minskat blodflöde i prefrontala kortex, ett område i hjärnan som är centralt vid bla planering och organisation. Det minskade blodflödet noterades upp mot 30 sekunder innan individen gjorde misstaget. Forskarna tror att hjärnan »spar på resurser« genom att reducera prefrontalt blodflöde då uppgiften är enkel och att detta leder till att misstag begås.
Författarna hoppas att rönen kan användas som hjälpmedel för individer som utför enklare monotona arbetsuppgifter och där misstag kan få svåra konsekvenser. Ett konkret exempel skulle kunna vara personal som kontrollerar pass på flygplatser. En kontinuerlig funktionell MR-undersökning av dessa individer skulle kunna skvallra om när de löper ökad risk att begå misstag. Det sistnämnda låter onekligen lite som science fiction, och författarna uppger också att de tror att det kommer att ta minst ett decennium innan apparatur baserat på de aktuella rönen kan se dagens ljus.