Rökförbud på restauranger infördes i Sverige under sommaren 2005. Nu visar en studie från USA i Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine att rökförbud på restauranger har avskräckande effekt på unga när det gäller att börja röka. Författarna har tittat på delstaten Massachusetts, som har rökförbud på restauranger. Hur rökförbudet efterlevs – om det råder totalförbud på hela restaurangen, om det finns särskilda ytor där rökning tillåts eller om restaurangen helt enkelt inte följer reglerna – skiljer sig dock mellan olika områden och olika restauranger i delstaten.
Författarna har utgått från 3800 ungdomar mellan 12 och 17 år som följts genom intervjuer med frågor kring rökning, tex om de prövat att röka eller om de rökte regelbundet. Resultaten visar att sannolikheten för att ungdomar som bodde i områden där rökförbudet följdes strikt av restaurangerna skulle börja röka var 40 procent mindre än för ungdomar i områden där restaurangerna inte följde rökförbudet. När det gällde att pröva på tobaksrökning noterades inga större skillnader mellan ungdomar i olika delar av delstaten. Däremot var det färre ungdomar av dem som prövat på rökning som sedan blev regelbundna rökare i områden där restaurangerna efterlevde rökförbudet.
Författarna konstaterar att rökförbud på restauranger är ett effektivt sätt att signalera att samhället inte accepterar tobaksrökning på offentliga platser. Runt hälften av alla stater i USA har i dag infört rökförbud på restauranger.
Till pionjärerna bland delstaterna hör Kalifornien, som redan 1998, sju år före det svenska förbudet, införde rökförbud på samtliga restauranger och barer i delstaten. Allra tidigast ut var staden San Luis Obispo i Kalifornien med ca 50000 invånare, som redan 1990 totalförbjöd tobaksrökning på alla stadens restauranger och barer. Författarna uppger i en kommentar till den aktuella studien att de tror att rökförbud på restauranger har större effekt när det gäller att hindra unga från att börja röka än till exempel beskattning av tobak och antirökkampanjer i medier.


Rökförbud på restauranger tycks ha större effekt när det gäller att hindra unga från att börja röka än tobaksskatter och antirökkampanjer.