I år hölls den första malariadagen, som ska bli årligt återkommande och bidra till att kampen mot malaria fortsätter att återfinnas högt på den globala medicinska och politiska agendan. Lancet Infectious Diseases konstaterar i en artikel att kampen mot malaria fått ett uppsving under det senaste decenniet från att tidigare ha varit ett relativt negligerat område inom globalmedicinen. Den främsta orsaken till detta är Bill Gates, som skänkt mångmiljonbelopp med målet att utrota malaria och andra sjukdomar i tredje världen. Lancet lyfter fram att kritiker varnat för att Gates kan bli alltför dominerande i arbetet. Microsoftgrundaren är i dag den överlägset störste bidragsgivaren till alla led inom malariabekämpningen: insektsnät, infrastruktursatsningar, kliniska försök och utveckling av läkemedel och vacciner.
Senare års stora satsningar från Gates och andra har burit frukt i form av framsteg inom bla läkemedelsutveckling, men frågan är om de behövande länderna har rätt infrastruktur för att kunna dra nytta av dem. I artiklen understryks att bara vart tredje barn med malaria i Afrika söder om Sahara får behandling. För att optimera användningen av de resurser som nu läggs i kampen mot malaria krävs bättre global koordination, skriver Lancet, som uppmanar WHO att ta en mer aktiv roll.
En mängd nya verktyg har utvecklats i kampen mot malaria under senare år. Nu gäller det för WHO att se till att de drabbade länderna har infrastruktur och förmåga att använda dessa verktyg, fastslår tidskriften. I dag drabbas 350–500 miljoner per år av malaria. Den absoluta majoriteten av dessa, 80 procent, finns i Afrika söder om Sahara.