Försämrat minne är ännu en i raden av skadliga biverkningar av tobaksrökning. Det visar en studie som presenteras i Archives of Internal Medicine. Att rökning är en riskfaktor för demens har redan visats. En potentiellt bidragande mekanism skulle kunna vara vaskulär påverkan i hjärnan. Den aktuella studien påbörjades i mitten av 1980-talet och utgår från närmare 5000 medelålders individer. Dessa var i åldern 35–55 år vid studiens början och samtliga offentligt anställda i Storbritannien. Deltagarna fick 1985–1988 svara på frågor kring bla tobaksrökning, alkohol och kosthållning och därtill genomgå test avseende kognitiva funktioner som minne och verbal förmåga (semantik och vokabulär).
Uppföljningar med liknande kognitiva test genomfördes 1997–1999 samt ytterligare en gång under 2002. Vid testen gjorda 1997–1999 noterades att rökare överlag hade sämre resultat på de kognitiva testen. Betydligt fler rökare än icke-rökare fanns i den grupp på 25 procent av samtliga som hade sämst resultat. Fler individer avled dessutom bland rökarna än bland icke-rökarna under perioden. Skillnaden var markant, med en drygt fördubblad dödlighet bland rökarna, män och kvinnor sammantaget. Värt att notera i övrigt är att rökare som slutade röka under den studerade perioden också blev mer hälsosamma: med minskad alkoholkonsumtion och allmänt förbättrad kosthållning.