Det är vanligt att patienter som haft hjärtinfarkt besväras av angina pectoris ett år efter infarkten. Det visar en amerikansk studie i Archives of Internal Medicine. Författarna har tittat på närmare 2000 patienter som behandlats för hjärtinfarkt vid 19 olika amerikanska sjukhus. En uppföljning av dessa gjordes ett år efter infarkten, då individerna fick uppge om de besvärades av angina.
Resultatet visar att 20 procent var anginadrabbade. Majoriteten hade färre episoder än en per vecka, medan 1,2 procent av infarktpatienterna upplevde angina dagligen. Drygt tre procent av samtliga studiedeltagare upplevde bröstsmärta minst en gång per vecka.
Yngre, de som genomgått bypass-kirurgi och européer var överrepresenterade bland patienter med angina. Förekomst av angina redan under tiden då patienten låg på sjukhus för infarkten var korrelerad med ökad risk för angina ett år efter infarkten. Två påverkbara riskfaktorer är rökning och depression, som båda kopplats samman med ökad risk för angina efter infarkt. Författarna konstaterar att riskfaktorerna – depression, rökning och om patienten haft angina i samband med sjukhusvård för infarkten – är särskilt relevanta att ta ställning till: dels då behandling av depression och motivation till rökstopp kan minska risken för fortsatt angina, dels då riskfaktorerna kan ses som prognostiska markörer för att bättre kunna identifiera riskpatienter.