Är vanlig hostmedicin eller honung effektivt mot nattlig hosta vid övre luftvägsinfektion hos barn? För att besvara den frågan genomfördes en randomiserad, kontrollerad studie på 108 barn (2– 17 år gamla) som besökt en universitetsansluten barnläkarpraktik i Hershey, Pennsylvania, USA, på grund av övre luftvägsinfektion med natthosta i högst sju dagar.

Barnen randomiserades till en kvällsdos dextrometorfan (en vanlig hostdämpande medicin i USA som inte säljs i Sverige) eller en dos honung eller ingen behandling. Honungsdosen var på en halv till två teskedar beroende på barnets ålder (en tesked för barn 6–11 år). Föräldrarna bedömde barnens natthosta med en skala (0–6 poäng) nästa dag. Det visade sig att barn som fått honung (men inte de som fått dextrometorfan) hostade mindre än barn som inte fått behandling. Det blev tyvärr ingen signifikant förbättring av barnens eller föräldrarnas sömn.

Studien har kommenterats av mig i Evidence-Based Medicine 2008;13:106. Det amerikanska läkemedelsverket FDA avråder från hostmedicin till barn under 2 år [Public Health Advisory. January 17, 2008; www.fda.gov]. I en nyligen uppdaterad Cochrane-översikt konstateras att det inte finns några starka argument vare sig för eller emot hostmedicin vid akut hosta [Smith SM, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(1):CD001831].
I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård (2008) kom Lennart Hansson fram till en liknande slutsats. Det gjorde också Drugline i oktober 2007 [Läkartidningen. 2008;105(30-31):2113]. Man kan misstänka att en svagt positiv effekt av vanliga hostmediciner i vissa äldre studier berott på sockret i medicinen snarare än på opiater eller antihistaminer, som står för biverkningar. I så fall är det rimligare att ge rent socker (honung) än en blandning av olika ämnen.
En liten varningsklocka ringer: Studien är finansierad av National Honey Board. Det är kanske därför man glömt bort att nämna en vanlig biverkning till honung: karies.
Sammanfattningvis är hosta ett bra sätt att avlägsna sekret och annat skräp från luftvägarna. Om hostan blir improduktiv och störande nattetid kan den ibland lindras med en sked honung på kvällen, men förvänta er inte bättre sömn och tänk på att längre tids användning ger stor risk för karies. Använd inte alls vanlig hostmedicin, som har mer biverkningar än verkningar.Honung är klart bättre än vanlig hostmedicin mot nattlig hosta hos barn.