Amygdala och dorsala striatum är två regioner i hjärnan som är centrala när vi känner förtroende för andra människor. Peptidhormonet oxytocin kan påverka dessa områden, vilket leder till att vi känner ett ökat förtroende. Det är de huvudsakliga rönen i en artikel presenterad i Neuron. Författarna, som kommer från Schweiz, har låtit 49 friska, frivilliga studiedeltagare spela två typer av spel.

Spelen har kallats för »förtroendespel« respektive »riskspel«. Samtidigt som studiedeltagarna spelade har de genomgått funktionell magnetkameraundersökning för att se vilka områden som är aktiva i hjärnan. Förtroendespelet bygger på att studiedeltagarna satsar pengar, som ska investeras av en individ. Studiedeltagarna fick också information om att det fanns risk för att den som investerade pengarna kunde välja att svika studiedeltagarens förtroende och behålla allt själv. Riskspelet bygger också på att pengar satsas, men där är det i stället en dator som slumpmässigt väljer ut om pengarna ska betalas tillbaka eller inte.
Studiedeltagarna fick oxytocin, ett peptidhormon som produceras i hypotalamus och som utsöndras hos bla ammande mödrar, eller placebo. Det visade sig att de studiedeltagare som fått oxytocin var mer benägna att lita på den som skulle investera pengar i förtroendespelet. I riskspelet, där slumpen avgör, påverkade oxytocin inte studiedeltagarnas beteende. Om studiedeltagarna i förtroendespelet informerades om att risken var relativt hög för att den som skulle betala tillbaka pengarna i stället behöll dem avstod många som fått placebo från att spela, medan de som fått oxytocin hade en hög riskpreferens och i större utsträckning valde att lita på den som skulle satsa pengarna, trots att risken att de skulle bli lurade alltså var hög.
Magnetkameraundersökningen visade att oxytocin påverkade aktiviteten i amygdala och dorsala striatum i riskspelet. Amygdala är som bekant centralt för rädsla och obehag, medan dorsala striatum är centralt för hur återkoppling från tidigare händelser påverkar vårt beteende. Författarna tror att just dessa strukturer är centrala när upplevelsen av förtroende skapas i hjärnan. Rönen kan vara centrala för forskning kring psykiatriska sjukdomar och tillstånd där den sociala tilliten är påverkad, skriver Neuron i en kommentar och nämner social fobi som ett potentiellt intressant forskningsområde.Trots större risk valde de studiedeltagare som fått oxytocin oftare att lita på den som skulle satsa pengar.