Allergen används ofta som beteckning på allergenkällor som katt, kvalster och björkpollen. Under 1980-talet upprättades internationella standarder av allergenextrakt för kalibrering av allergenlösningar. De innehöll många allergena proteiner, allergener i strikt bemärkelse. Några förekom i större kvantiteter och sensibiliserar majoriteten allergiker, huvudallergener. Det senaste årtiondet har allergenforskningen fokuserat på huvudallergenernas struktur, DNA-sekvenser och antikropparnas bindningsställen, epitoper, för IgE- och IgG-antikroppar. Det finns en databank, Allergome http://www.allergome.org/ , där allt finns samlat om 5800 naturliga och rekombinanta allergener, tex varianter (isoallergener), biokemiska och genetiska data, monoklonala antikroppar, kliniska artiklar mm.
Ett EU-stöttat internationellt projekt, CREATE [1, 2], har noggrant karakteriserat naturliga och rekombinanta huvudallergener för att upprätta internationella standarder av rekombinanta allergener, som har de naturliga allergenernas alla egenskaper. Man har också utvecklat ELISA-test med monoklonala antikroppar, som kan användas för exakt bestämning av mängden allergener. rBet v 1 (björk), rPhl p 5a (timotej) och rDer p 2 (kvalster) har egenskaper som gör dem lämpliga som internationella referenser. En andra grupp allergener kan med ytterligare någon förbättring användas som referenser: rPhl p 5b (timotej), rOle e 1 (oliv), rDer p 1, rDer f 1 och rDer f 2 (kvalster).

CREATE-projektets resultat innebär att med de internationella standarderna och referensmetoderna kan alla allergentillverkare och kontrollmyndigheter använda samma analysmetoder för bestämning av många huvudallergener, och läkare kan dosera och påvisa dessa allergena molekyler i miljön. Inom andra områden av medicinen har man sedan länge kunnat dosera biologiskt verksamma substanser med precisa mängdangivelser. Äntligen kan allergener doseras och påvisas i miljön i exakta, internationellt erkända mängdenheter.