Astmatiker som lider av fetma sjukhusvårdas i större utsträckning för sin astma än normalviktiga astmatiker. Rönet presenteras i Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Författarna har utgått från uppgifter från bolaget Kaiser Permanente. Data från totalt 1113 astmatiker över 35 års ålder har inkluderats, bla om BMI, rökning, medicinering, livskvalitet (definierat efter formuläret mini-Asthma Quality of Life Questionnaire) och astmarelaterad sjukhusinläggning. Resultaten visar att det var nästan fem gånger vanligare för individer med fetma (BMI över 30) att läggas in på sjukhus för sin astma än det var för normalviktiga. Resultaten står sig efter att man rensat för faktorer som ålder, kön, rökning och medicinering. Studien visar också att överviktiga astmatiker använde mer av perorala kortikosteroider och i större utsträckning var drabbade av gastroesofageal reflux.
Överviktiga astmatiker var dessutom yngre och hade sämre utbildning än de med normal vikt. De hade därtill lägre livskvalitet och sämre kontroll av sin sjukdom. Författarna konstaterar att astmatiker med fetma måste skötas särskilt noga, då det är svårare att kontrollera astma hos dessa patienter, som löper ökad risk att hamna på sjukhus. Till överviktiga astmatiker är rådet att anstränga sig att gå ned i vikt, skriver författarna vidare. I USA finns över 20 miljoner astmatiker, och när drygt 20 procent av den vuxna amerikanska befolkningen beräknas ha ett BMI över 30 är det lätt att inse att rönen är högaktuella.