Vid laparoskopisk kirurgi insuffleras bukhålan vanligen med rumstempererad, ofuktad koldioxid för att få utrymme att operera. Man vet att koldioxid i sig kan ge en lokal retning på peritoneum, och när den också är torr och har lägre temperatur än kroppen skulle detta kunna innebära en negativ effekt på patienten. En del studier har genomförts där man använt uppvärmd och fuktad koldioxid. Tidigare resultat som rapporterats har varit motsägelsefulla, och metoden har inte fått något kliniskt genomslag.

En metaanalys av effekten av uppvärmd, fuktad insufflation avseende smärta efter laparoskopi har utförts. Materialet består av sju randomiserade studier om sammanlagt 327 patienter, där 163 har varit i gruppen uppvärmd, fuktad koldioxid. De olika studierna innehöll patienter opererade med laparoskopisk kolecystektomi, gastrisk bypass, gynekologiska operationer och fundoplikation. Man har tittat på smärta mätt med VAS sex timmar en, två och tre dagar efter operation. Det finns en signifikant skillnad till uppvärmd, fuktad koldioxids fördel vid sex timmar och efter en och tre dagar. Avseende användning av morfin noterades en skillnad enbart för dag två.
Det finns inte angivet i artikeln i vilket intervall på VAS-skalan skillnaderna är uppmätta. Det finns en signifikant skillnad till fördel för uppvärmd, fuktad koldioxid för insufflation vid laparoskopisk kirurgi avseende postoperativ smärta, men frågan är om resultaten är kliniskt relevanta. Det finns en diskussion om huruvida uppvärmning av patienten med värmetäcke möjligen kan kompensera för en del av den negativa effekten.