Rödvin har en skyddande effekt mot lungcancer. Det tror i alla fall en grupp amerikanska forskare som presenterar sina upplyftande rön i Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. Författarna har tittat på epidemiologiska data från närmare 85000 män från Kalifornien i åldrarna 45–69 år. Studiedeltagarna har lämnat uppgifter kring bla sjukdomar, medicinering och livsstilsfaktorer som rökning, alkoholkonsumtion, kosthållning och liknande. De följdes under perioden 2000–2003, och totalt insjuknade 210 studiedeltagare i lungcancer under den perioden.
Det visade sig att konsumtion av rödvin var korrelerad med minskad risk att drabbas av lungcancer. Den kraftigaste riskminskningen noterades bland rökare som drack ett till två glas rödvin per dag, där risken för lungcancer minskade med 60 procent. Resultaten står sig efter att författarna justerat för bla ålder, BMI, socioekonomisk status, utbildning, hur länge och mycket individen rökt samt eventuell förekomst av KOL/emfysem. Riskminskningen är substantiell, men författarna understryker att det viktigaste en rökare kan göra för att minska risken för lungcancer är att sluta röka, inte att dricka mer rödvin.
Forskarna tror att riskminskningen beror på en antioxiderande effekt. De betonar riskerna med alkoholkonsumtion och understryker att rönen inte ska tas som en ursäkt för att öka alkoholintaget. Någon riskminskning för lungcancer noterades inte vid konsumtion av starksprit, vitt vin eller öl.