Extrakt av bladen från det kinesiska tempelträdet Ginkgo biloba har ingen effekt på alzheimer. Det visar en omfattande studie presenterad i tidskriften JAMA. Studien omfattar 3069 amerikaner över 75 års ålder som följdes under i genomsnitt sex års tid. En grupp gavs två gånger per dag Ginkgo biloba-extrakt i doseringen 120 mg per gång, medan en annan grupp gavs placebo. Majoriteten av studiedeltagarna, 2587 individer, uppvisade ingen kognitiv nedsättning vid studiens början, medan en minoritet, 482 personer, betecknades lida av lindrig kognitiv nedsättning (mild cognitive impairment).

Studiedeltagarna följdes halvårsvis med löpande kognitiva kontroller. Resultaten visar sammantaget att drygt var sjätte individ, 523, av samtliga studiedeltagare insjuknade i demens under den studerade perioden. I placebogruppen drabbades 16,1 procent av demens, vilket ska jämföras med 17,9 procent i den ginkgo-behandlade gruppen. Av demensfallen betraktas den absoluta majoriteten (92 procent) som alzheimerdemens. Resultaten visar vidare att Ginkgo biloba inte heller hade någon effekt vad gäller att bromsa den kognitiva nedsättningen hos individer som redan vid studiens början hade lindrig kognitiv nedsättning.

Ginkgo biloba innehåller alkaloider och glykosider vilka sägs ha trombocytaggregerande effekt. Preparatet har förslagits skydda mot demens dels genom en antioxiderande effekt, dels då det sägs utgöra ett »ospecifikt skydd mot aggregation av amyloida plack«. Vissa tidigare studier har indikerat att ginkgo skulle ha en signifikant, om än mycket begränsad, effekt på alzheimer. Så tycks inte vara fallet, visar den nya studien, som är betydligt större än tidigare genomförda undersökningar. En ytterligare indikation på att preparatet är verkningslöst som demensskydd är det faktum att Cochrane sammanställde evidensen inom fältet under 2007 och kom fram till samma resultat: att ginkgo inte skyddar mot demens, vare sig förebyggande för friska eller bromsande för kognitivt påverkade individer.
Ginkgopreparat säljs årligen för drygt 2 miljarder kronor globalt. I vissa fall marknadsförs naturläkemedlet med demensskydd som primärt indikationsområde, men detta är alltså totalt felaktigt och vilseledande, konstaterar författarna. I Sverige har Läkemedelsverket godkänt ginkgo som naturläkemedel för »behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom minnesbesvär, svårigheter att koncentrera sig, yrsel och öronsusningar«. Innan behandling ges ska dock läkare ha uteslutit bakomliggande behandlingsbar sjukdom, enligt Läkemedelsverkets rekommendationer.

Naturläkemedlet Ginkgo biloba är ett i en lång rad av preparat och substanser som prövats mot alzheimer. Studier av bland annat E-vitamin och östrogen som broms och skydd mot alzheimer har genomförts. Evidensen för dessa ämnen är dock högst begränsad. Att indikationsområdet är kommersiellt intressant för läkemedels- och naturläkemedelsbolag är lätt att inse, då runt 25 miljoner människor beräknas vara drabbade av alzheimer världen över. Av dessa finns omkring fem miljoner i USA. I Sverige beräknas 160000 personer lida av alzheimer.