Medelhavskost, alltså kost baserad på olivolja, frukt, grönsaker, fisk, nötter och fullkorn, minskar risken för både alzheimer och lindrig kognitiv störning (mild cognitive impairment) – i alla fall om man ska tro en studie från amerikanska forskare som presenteras i Archives of Neurology. De grundläggande frågeställningarna har varit om medelhavskost skyddar mot lindrig kognitiv störning hos individer med normal kognitiv funktion och mot att en sådan störning sedan utvecklas till alzheimer.

Studien lades upp på följande vis: 1875 individer fick svara på frågor kring kosthållning. Baserat på svaren beräknades en medelhavskostpoäng, som utgör ett slags gradering av hur väl studiedeltagarna höll sig till medelhavskost. Vid studiens början var 1393 av studiedeltagarna kognitivt normala och 482 led av lindrig kognitiv störning. Vid en uppföljning, som gjordes i genomsnitt fyra och halvt år efter att studien påbörjats, noterades att 275 av de 1393 tidigare kognitivt normala drabbats av lindrig kognitiv störning. Det visade sig att studiedeltagare som höll sig till medelhavskost löpte minskad risk att drabbas av lindrig kognitiv störning. Den tredjedel som hade högst medelhavskostpoäng (som höll sig till medelhavskost i stor utsträckning) löpte 28 procent lägre risk för lindrig kognitiv störning än den tredjedel som hade lägst poäng.
Studien visar att även risken för alzheimer tycks minska av medelhavskost. Av de 482 studiedeltagare som vid studiens början led av lindrig kognitiv störning drabbades 106 av alzheimer. Den tredjedel med högst medelhavskostpoäng noterade 48 procent lägre alzheimerrisk än den tredjedel som hade lägst poäng. Här bör noteras att den tredjedel som låg i mitten löpte 45 procent lägre alzheimerrisk än gruppen med lägst medelhavskostpoäng.
Vad riskminskningen beror på är oklart. Det har tidigare spekulerats över om medelhavskost skulle kunna ha en kolesterolsänkande effekt och eventuellt även verka antiinflammatoriskt. Medelhavskost bygger, som nämnts, på olivolja, frukt, grönsaker, fisk och nötter och på undvikande av mättade fetter, mejeriprodukter och kött. Kosten har tidigare kopplats till sänkt risk för kardiovaskulär sjukdom. Tidigare studier har även indikerat att medelhavskost skulle kunna vara kopplad till sänkt risk för alzheimer, parkinson och faktiskt även prostatacancer.

Det den aktuella studien tillför, vid sidan av ytterligare stöd för alzheimerskydd, är att medelhavskost tycks minska risken även för lindrig kognitiv störning hos individer med normal kognitiv funktion.