Att rökning, alkohol, brist på motion och dålig kosthållning leder till ökad risk för stroke är ingen hemlighet. Men hur pass mycket ökar risken om man är »allmänt ohälsosam« och uppfyller flera av dessa riskfaktorer samtidigt? Det har forskare från Storbritannien undersökt i en studie som presenteras i BMJ.

Forskarna har följt 20040 individer mellan 40 och 79 års ålder från Storbritannien. Ingen hade haft stroke eller hjärtinfarkt i samband med att studien påbörjades i mitten av 1990-talet. De tilldelades en »hälsopoäng« baserad på hur hälsosamt de levde. Att inte röka vid tillfället då studien påbörjades gav 1 poäng, moderat alkoholkonsumtion (definierat som färre än 14 enheter alkohol per vecka) gav 1 poäng, regelbunden fysisk aktivitet och mycket frukt och grönsaker i kosten (definierat som en C-vitaminkoncentration i serum över 50 (my)mol per liter) gav 1 poäng vardera. Högsta poäng, som tilldelades de »mest hälsosamma«, var således 4. Lägsta poäng var 0, vilket tilldelades rökare som drack mycket alkohol, motionerade dåligt och åt dåligt med frukt och grönsaker.
Studiedeltagarna följdes under i genomsnitt elva år, och under den perioden förekom 599 fall av stroke. Det visade sig att individer med 3 i hälsopoäng löpte 28 procent högre risk för stroke än individer med 4 i hälsopoäng. Deltagare med 2 i hälsopoäng löpte 58 procent högre strokerisk än deltagare med 4 i poäng. För individer med 1 och 0 i hälsopoäng var riskökningen 118 respektive 131 procent jämfört med individer med 4 i hälsopoäng. Resultaten står sig även efter att författarna justerat för faktorer som kön, socioekonomisk tillhörighet, BMI, blodtryck, blodfetter och medicinering med ASA.
Cirka en procent av alla studiedeltagare hade 0 i hälsopoäng. Intressant att notera i övrigt var att det var betydligt fler kvinnor än män som hade 4 i hälsopoäng. Författarna hoppas att rönen ska bidra till att öka medvetenheten kring vilken stor roll riskfaktorer spelar när det gäller stroke – riskfaktorer som man alltså själv kan påverka genom att leva mer hälsosamt.