Individer som tittar mycket på tv som tonåringar är i större utsträckning än normalt deprimerade i 20-årsåldern. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Archives of General Psychiatry. Studien bygger på uppgifter från 4142 tonåringar, som under 1995 fick uppge hur mycket tid per dag de ägnade åt elektroniska medier, såsom tv, radio och dataspel. Ingen av studiedeltagarna led av en depression i samband med att studien påbörjades.

Då studien påbörjades visade det sig att ungdomarna i genomsnitt ägnade 5,68 timmar per dag åt elektroniska medier, varav 2,7 timmar till att titta på tv. Efter sju år gjordes en uppföljning, vid vilken studiedeltagarna, som då i genomsnitt var 21,8 år gamla, bland annat screenades för depression. Det visade sig att 308 deltagare drabbats av depression och att mycket tv-tittande under tonåren var korrelerat med ökad risk för depression. Sambandet var starkare hos män än hos kvinnor. För övriga elektroniska medier, alltså radio, videofilmer och dataspel, hittade forskarna inte något tydligt samband mellan daglig användning och depressionsrisk.

Om individer med ökad risk för depressiva besvär tittar mer på tv eller om det i stället är tv-tittandet i sig som ökar risken för depression är givetvis en central fråga. Ett sätt att se på saken och som författarna lyfter fram är att tv-tittande tar tid från bland annat sociala aktiviteter och idrott, aktiviteter som i sig visats minska risken för depressiva besvär.
En annan möjlig mekanism som lyfts fram är att för mycket tv-tittande påverkar sömnen och därigenom ökar risken för depression och nedstämdhet. Oavsett bakomliggande mekanism är dock sambandet mellan depression och tv-tittande viktigt att känna till för såväl föräldrar som sjukvården och skolan, som bör anstränga sig att uppmuntra barn och ungdomar till andra aktiviteter.

Värt att notera är att den aktuella studien påbörjades 1995, strax innan Internet fick sitt breda genomslag. Det finns därför anledning att tro att tonåringar i dag ägnar mer tid åt elektroniska medier än de 5,68 timmar som noterades i studien. Det finns tex färska undersökningar som visat att amerikanska barn och ungdomar i genomsnitt ägnar sig åt elektroniska medier (Internet, tv, radio, mobiltelefoni och dataspel inräknat) ofattbara 8 timmar per dag.