Rött kött ökar risken för åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Det hävdar forskare från Australien, som presenterar sina rön i American Journal of Epidemiology.
Studien omfattar 6 734 individer från Melbourne som var i åldrarna 58–69 år då undersökningen påbörjades i början av 1990-talet. Dessa lämnade uppgifter om bl a kosthållning i samband med att studien startade. En uppföljning gjordes efter ett drygt decennium under perioden 2003–2006. I samband med denna togs bilder av retina på båda ögonen, och tecken på AMD eftersöktes. Vid uppföljningen noterades att ca 25 procent av deltagarna (1 680 personer) drabbats av AMD i tidigt stadium, me­dan 77 personer, motsvarande 1,1 procent av samtliga studiedeltagare, hade AMD i sent stadium.

Det visade sig att hög konsumtion av rött kött var korrelerad med ökad förekomst av AMD. För storkonsumenter av rött kött, som åt detta minst tio gånger per vecka, var förekomsten av AMD i tidigt stadium 47 procent högre än hos individer som åt rött kött fem gånger per vecka eller mer sällan.
Köttälskare som finner resultaten nedslående kanske finner viss tröst i att kyckling kan vara ett bra substitut, då författarna noterade att individer som åt mycket kyckling löpte minskad risk att drabbas av AMD i sent stadium.
Makuladegeneration är den vanligaste orsaken i västvärlden till att äldre förlorar synen. Orsaken till att vissa drabbas är inte helt klarlagd, men ålder, rökning och ärftlighet är kända riskfaktorer för sjukdomen, som drabbar kvinnor i större utsträckning än män.