Allt fler amerikanska barn och ungdomar får farmakologisk behandling för diabetes och hypertoni. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Archives of Pediatric and Adolescent Medicine.

Författarna har undersökt receptförskrivningen månadsvis till barn och ungdomar i åldrarna 6 till 18 år under perioden 2004 till 2007. Data har inhämtats från ett omfattande register inom ett sjukförsäkringssystem med drygt fem miljoner individer. Resultaten visar sammantaget att den totala andelen barn och ungdomar som behandlades för hypertoni, dyslipidemi eller diabetes (både typ 1 och 2) ökade med 15,2 procent: från 3,3 per 1 000 barn under 2004 till 3,8 per 1 000 barn under 2007. Förskrivningen, samtliga indikationsområden inräknade, ökade mest i ålderskategorin 6 till 11 år.

När man specifikt studerade olika indikationsområden noterades att användningen av hypertonipreparat steg särskilt kraftigt. Det kan bero på ökad förekomst av hypertoni kopplad till övervikt och fetma. För preparat mot hyperlipid­emi noterades däremot en annan utveckling: där minskade förskrivningen med 22 procent under perioden, vilket kan bero på debatten om förskrivning av statiner, spekulerar författarna.

Utvecklingen med fler unga som får farmakologisk behandling på nämnda indikationer kan bero på ökad prevalens av hypertoni och diabetes hos unga men givetvis också på att man blivit mer aktiv när det gäller att behandla dessa åldersgrupper farmakologiskt. Den eskalerande barnfetmaepidemin som sveper över USA spelar dock med all sannolikhet in i resultaten.
En i sammanhanget intressant undersökning presenterad i tidskriften Pediatrics and Adolescent Medicine visar att så mycket som var fjärde amerikansk 4-åring i dag lider av fetma (obesity), vilket för fyraåringar innebär ett BMI över 18.