En amerikansk studie har kopplat förekomst av psoriasis till ökad risk för hypertoni och diabetes hos kvinnor. Rönen presenteras i tidskriften Archives of Dermatol­ogy.
Forskare vid Harvarduniversitetet i Boston har gått igenom en omfattande databas med drygt 116 000 kvinnor (Nurs­es’ Health Study) som följdes under perioden 1991–2005. När studien inleddes var kvinnorna mellan 27 och 44 år, och de fick då studien startade och därefter vartannat år fylla i en enkät med hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor. Vid studiens start uppgav närmare 2 procent att de någon gång fått psoriasisdiagnos av läkare.

Under den 14 år långa uppföljningen drabbades 20 procent av kvinnorna av hypertoni och 2 procent av diabetes. Det visade sig att båda dessa sjukdomar i större utsträckning drabbade kvinnor som tidigare haft psoriasis. Kvinnor med psoriasisdiagnos löpte 20 procent högre risk för hypertoni och 63 procent högre risk för diabetes än kvinnor utan psoriasis. Resultaten förändrades inte när författarna justerade för ålder, BMI och rökning.
Om behandling av psoriasis kan påverka risken att drabbas av diabetes och hypertoni eller om det finns gemensamma bakomliggande faktorer är oklart, konstaterar författarna och efterfrågar fler studier inom området.