Att viktnedgång vid övervikt är eftersträvansvärt av medicinska orsaker råder det knappast något tvivel kring. Nu finns det emellertid ännu ett skäl till att gå ned i vikt. En studie presenterad i tidskriften International Journal of Epidemiology visar nämligen att viktnedgång är bra även för miljön.
Författarna har tittat på globala uppgifter om människors vikt och längd. Man har sedan räknat på vilka energimängder som krävs om överviktsutvecklingen fortsätter att stiga i samma takt som den gjort de senaste åren och jämfört detta med om jordens befolkning i stället skulle banta.
Resultatet visar att bantning i stor skala skulle bespara oss från omfattande utsläpp av växthusgaser. Om 40 procent av jordens befolkning skulle lida av fetma (BMI ≥30) skulle energimängden som går åt till livsmedelproduktion öka med 19 procent, jämfört med energin som krävs för livsmedelsproduktion för en normal befolkning där 3,5 procent av befolkningen lider av fetma. Den årliga koldioxidproduktionen skulle öka med 0,4 till 1,0 miljarder ton.
Den ökade produktionen av växthusgaser kommer från dels livsmedelsproduktion, dels ökad bilanvändning. Forskarna har nämligen räknat med att vi kommer att använda våra bilar allt mer om vi blir överviktiga.