Malaria är en vanlig sjukdom i tropiska Afrika som orsakar 1,5–2,7 miljoner dödsfall årligen. Som regel används endast kliniska symtom för att fastställa diagnosen och för att snabbt sätta in behandling. Denna typ av presumtiv diagnostik orsakar problem, då andra sjukdomar ger likartad symtombild, som Borreliainfektionen återfallsfeber.
Forskare vid Umeå universitet har upptäckt att malaria och återfallsfeber förekommer samtidigt, men hur patienten påverkas av denna dubbelinfektion vet man inte. För att studera denna fråga skapades ett modellsystem för dubbelinfektion. Det visade sig att när malaria och återfallsfeber förekom samtidigt blev malarian mycket lindrigare, medan återfallsfebern blev allvarligare, rent av dödlig. Detta berodde på att immunförsvaret fokuserar på malariainfektionen, vilket gör att återfallsfeberborrelian kan tillväxa okontrollerat. Möss med dubbelinfektion var kraftigt anemiska och hade allvarliga interna skador, framför allt på den för immunförsvaret viktiga mjälten. Malaria kan även reaktivera vilande återfallsfeberborrelia i hjärnan så att återfallsfeber åter blossar upp.
Den nya kunskapen om dubbelinfektion med malaria och återfallsfeberborrelia kommer att vara viktig för förbättrad diagnostik och behandling av båda sjukdomarna, framför allt i Afrika.