Att ta en tupplur kan vara bra för kreativiteten, i alla fall om man får tro en amerikansk studie presenterad i PNAS. Författarna har använt sig av vad som kallas remote associates test, som prövar kreativiteten. Det bygger på att man ges tre ord och uppmanas att hitta på ett fjärde som binder samman de tre givna orden.
Deltagarna utgjordes av friska försökspersoner som delades in i tre grupper. Alla grupper genomgick testet på morgonen och under följande eftermiddag. En grupp gjorde testet igen på eftermiddagen efter en kort tupplur med REM-sömn, en grupp gjorde det på eftermiddagen efter att ha sovit men utan sömn i REM-fas och en grupp fick vila men inte sova på eftermiddagen innan de gjorde testet.
De visade sig att gruppen som tagit en tupplur med REM-sömn före testet på eftermiddagen gjorde betydligt bättre ifrån sig än övriga. Gruppen som vilade utan att sova och gruppen som sov utan REM-sömn hade likvärdiga resultat på morgonen och eftermiddagen. Gruppen som sovit REM-sömn före testet presterade däremot i genomsnitt 40 procent bättre på eftermiddagen än på morgonen. Värt att notera är att testet inte prövar minnet utan bara kreativiteten. Författarna spekulerar över om REM-sömn påverkar kolinerg och noradrenerg neuromodulering och att detta skulle förklara den förbättrade kreativiteten efter REM-sömn.