Jetlag, dvs trötthet på dagen och sömnsvårigheter på natten till följd av att man nyligen flyttat sig mellan tidszoner, är ett typiskt exempel på ett »i-landsproblem«. Men trots tillståndets högst benigna karaktär pågår en hel del forskning inom fältet. Bland annat arbetar flera läkemedelsbolag intensivt med att få preparat godkända på indikationen jetlag. Industrins intresse bör dock inte var en överraskning för någon, den kommersiella potentialen är lätt att inse.
Amerikanska forskare, som presenterar sina rön i tidskriften PLoS Computational Biology, föreslår dock en icke-farmakologisk lösning på problemet. De har i stället utvecklat en matematisk modell för att minimera effekterna av jetlag. Genom att mata in de destinationer mellan vilka man reser och när man reser skapar programmet ett schema som, om man följer det, uppges leda till att jetlagbesvären reduceras. Programmet tar hänsyn till en mängd parametrar, bl a ljusnivån på de destinationer mellan vilka man reser vid den aktuella tiden på året. Det resulterande schemat anger i detalj vid vilka tidpunkter före och efter resan som man bör ha ljust omkring sig och vara vaken respektive ha mörkt omkring sig och försöka sova.
Enligt författarna kan perioden under vilken man upplever jetlagbesvär kortas med hälften om man följer schemat. Dessutom planerar de att förfina metoden. I nästa version ska »interventioner« som att dricka kaffe, ta en tupplur och använda sömnmedel som melatonin inkluderas. Syftet är att skapa ett än mer detaljerat schema som resenärer kan följa för att minimera jetlagbesvär.
Inte bara affärsresenärer och turister kan ha nytta av detta. Även astronauter kan använda sig av schemat för att hålla ordning på sin dygnsrytm i rymden, skriver författarna. För den som är intresserad av mer jordnära applikationer sägs även skiftarbetare och sjukvårdspersonal som jobbar jourtid kunna vara betjänta av programmet. Återstår dock att se om metoden tillför något ytterligare vid sidan av väl beprövade och enkla tumregler, som att försöka hålla sig vaken någon extra timme kvällarna innan man reser mot väster och försöka komma i säng i tid dygnen före resa mot öster.