Rikliga menstruationer är en vanlig orsak till att kvinnor söker gynekolog och en av de vanligaste indikationerna för hysterektomi. Alternativa behandlingsmetoder är endometrieablation, där slemhinnan i uterus destrueras, eller insättning av en gestageninnehållande spiral. I majnumret av Obstetrics and Gynecology publiceras en metaanalys där man noterar samma terapeutiska effekt av båda metoderna.

Författarna har i sin analys inkluderat sex randomiserade studier med totalt 390 kvinnor som behandlats på grund av menorragi med antingen endomet­rie­ablation (n = 194) eller hormonspiral (n = 196). Endometrieablation utfördes antingen med hysteroskopisk resektion (tre studier) eller med modernare teknik, som intrauterin värmeballong (tre studier). Tidigare metaanalyser har inte visat någon skillnad i effektivitet mellan dessa ablationstekniker. Ingreppet utfördes i antingen lokalbedövning eller generell anestesi. Insättning av hormonspiral utfördes utan någon anestesi. Inklusionskriterier var menorragi hos kvinnor utan framtida graviditetsönskan, och de flesta hade genomgått ultraljudsundersökning för att utesluta patologi i uteruskaviteten.

Behandlingstiden i studierna varierade mellan 6 och 36 månader. Blödningsmängden skattades av utvärderade »blödningskort«, och analysen visade att det vid 6, 12 och 24 månader inte var någon skillnad i effektivitet avseende blödningsreduktion mellan de båda behandlingsmetoderna. Inte heller fanns någon skillnad i komplikationer eller i antal kvinnor med utebliven behandlingseffekt.

Hormonspiralen är en effektiv preventivmetod, som är också mycket effektiv mot rikliga blödningar. Den är enkel att applicera och kräver inte narkos eller operationssal, och för de kvinnor som önskar bevara sin fertilitet är den till skillnad från endometrieablationen absolut ett förstahandsval vid menorragi.