Många kvinnor med bröstcancer tar på eget bevåg supplement av antioxidanter trots att kunskapen om hur dessa påverkar cellgiftsbehandling är mycket begränsad; detta enligt en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Cancer.
Till antioxidanter hör bl a vitaminerna E och C samt betakaroten. Dessa säljs som bekant som tillskott, och marknaden för detta växer. I vilken mån de kan tas av personer som samtidigt behandlas med läkemedel är ett fält som därför blir allt mer relevant.
Författarna till den aktuella studien har intervjuat 764 kvinnor med bröstcancer, som fått svara på ett frågeformulär. Majoriteten, 663 kvinnor, genomgick kemoterapi. Av dessa uppgav tre av fem (60,5 procent) att de åt tillskott av antioxidanter för att lindra biverkningar av kemoterapin. Av de kvinnor som åt tillskotten tog 70 procent preparaten i hög dos.

I vilken utsträckning tillskotten kan påverka kemoterapin är inte klarlagt. Det har dock hävdats att det finns en risk att tillskott med antioxidanter skulle kunna interferera med behandlingen. Värt att understryka är dock att detta ännu inte har visats. Författarna efterfrågar mer forskning inom fältet nu när det alltså visat sig att det är mycket vanligt att bröstcancerpatienter stoppar i sig antioxidanter på eget bevåg.